Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Вступ до аспірантури

АCПІРАНТУРА
Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.


 

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:
за рахунок:
— коштів Державного бюджету України — за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
— коштів юридичних та фізичних осіб — на умовах контракту — для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
іноземців та осіб без громадянства на підставі:
— міжнародних договорів України;
— загальнодержавних програм; 
— договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

ttp://aspirantura.kpi.ua

Адреса: кiмната 247, 1 корпусу
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: aspirantura@kpi.ua
Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00

151 Автоматизація та-компютерно-інтегровані технології:
Програма-додаткового-вступного-випробування
Програма-встпуного-випробування


Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського