Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ МАТЕМАТИКИ Без рубрики

 

СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ МАТЕМАТИКИ


Цикл професійної підготовки
 (за спеціалізацією).

Об’єм дисципліни – 8 кредитів/240 годин.

Лекцій – 54 години; практичних робіт – 72 години.

Форма контролю – екзамен.


Метою кредитного модуля є формування у студентів здібностей щодо дослідження та моделювання технологічних об’єктів та систем керування, а саме:

  • використовувати методи фундаментальних і прикладних дисциплін у дослідницькій діяльності;
  • проводити експерименти на функціонуючих об’єктах відповідно до заданої методики та виконувати обчислювальні експерименти з метою отримання математичних моделей процесів та об’єктів;
  • розробляти, та використовувати математичні і комп’ютерні моделі у наукових дослідженнях;
  • проводити ідентифікацію технологічних процесів ;
  • використовувати числові методи для розрахунку та оптимізації засобів автоматизації та систем керування :
  • використовувати програмні засоби моделювання технологічних об’єктів.

Викладає – кандидат технічних наук, ст.викладач Безугла Н.В.


МАТЕРІАЛИ ДИСЦИПЛІНИ "СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ МАТЕМАТИКИ"
Комп'ютерний практикум
СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ МАТЕМАТИКИ
Комп’ютерний_практикум_№_1
Комп’ютерний_практикум_№_2
Комп’ютерний_практикум_№_3
Комп’ютерний_практикум_№_4
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
СПИСОК ВИКОРИСТ АНИХ ДЖЕРЕЛ
Домашнє-завдання-до-ПЗ-2.1
Домашнє-завдання-до-ПЗ-2.2
Практичне_заняття_2_1_Поняття_випадкової_величини
Практичне_заняття_2.2
Теми 1.1 - 2.4
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського