Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Магістерські дисертації студентів 2018 рік (грудень) Дипломне проектування

Магістерські дисертації студентів, що допущені до випускної атестації

Група ПБ-71 мп:

 1. Бодашко Владислав Миколайович. Ідентифікація об’єктів керування з використанням SCADA-системи
 2. Манзюк Юрій Юрійович. Автоматизована система контролю розмірів корпусних деталей на оброблюючому центрі
 3. Муха Роман Юрійович. Система проектування технологічного процесу токарної обробки на основі розпізнавання образів
 4. Філоненко Костянтин Геннадійович. Система імітаційного моделювання технологічних процесів в приладобудуванні
 5. Юрковець Василь Ігорович. Система підвищення надійності процесу фрезерування в умовах «безлюдної» технології
 6. Буковський Олег Миколайович. Підвищення ефективності обробки отворів малих розмірів в умовах автоматизованого виробництва
 7. Онкалюк Олег Ігорович. Система підвищення експлуатаційних характеристик конічних шестерень з круговим зубом
 8. Домантович Микола Володимирович. Автоматизована система контролю параметрів при чистовому точінні загартованих сталей
 9. Матвєєва Анна Олександрівна. Система моделювання виробничих процесів структурно-логічним методом

Група ПБ-72 мп:

 1. Геліч Іван Васильович. Абераційний аналіз еліпсоїдальних рефлекторів біомедичних фотометрів
 2. Паньков Сергій Борисович. Транскутанне введення фармацевтичних препаратів
 3. Батурін Андрій Павлович. Динаміка змін реографічних показників біологічних тканин при фізіотерапевтичних процедурах
 4. Саміляк Андрій Борисович. Фотометрія просвітлення шкіри людини еліпсоїдальними рефлекторами
 5. Кавун Євген Дмитрович. Інтегрована система інгаляції
 6. Маляренко Дарина Юріївна. Рефлекторна система визначення показника заломлення біологічних тканин
 7. Чавченко Костянтин Борисович. Оптична біометрія методом інверсного Монте-Карло
 8. Задумов Ілля Дмитрович. Прилад для фотодинамічної терапії
 9. Плакса Дарья Віталіївна. Терапія електромагнітними хвилями міліметрового діапазону
 10. Большаков Андрій Олександрович. Пристрій діагностики стану серцево- судинної системи
 11. Воронков Руслан Олександрович. Оптична ідентифікація патологічно змінених тканин методом дзеркальних еліпсоїдів обертання
 12. Лобур Юрій Володимирович. Система зворотного зв’язку в міоелектричному протезі верхньої кінцівки

Група ПБ-з71 мп:
1. Барбул Олександр Валерійович. Обґрунтування параметрів випромінювання лазерного неінвазивного глюкометру 

2. Гришай Олександр Миколайович. Спектральні властивості біологічних тканин при фотометрії еліпсоїдальними рефлекторами

3. Макарова Тетяна Дмитрівна. Модуль перфорації для автоматизованої системи біохімічного аналізу крові

4. Паневін Георгій Ігорович. Автоматизований модуль контролю фізіологічної присутності для систем біометричної ідентифікації

5. Сіверська Тетяна Михайлівна. Система біометричної ідентифікації зразків крові

6. Кузьміна Орина Артемівна. Автоматизований комплекс моніторингу стану тварин

7. Васько Анна Петрівна. Комплексна терапія ультразвуковими коливаннями

8. Нагаєва Беата Едуардівна. Вплив магнітного поля на температурні параметри біологічних тканин

9. Зінченко Ольга Вадимівна.  Достовірність та ефективність методів мамографії

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського