Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Засоби контролю…

Book Cover: Засоби контролю...
Часть из З series:
  • Засоби контролю...

Засоби контролю процесів механообробки надточних деталей [Текст]: Монографія / Г.С. Тимчик, В.І. Скицюк, М.А. Вайнтрауб, Т.Р. Клочко. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. - 516 с., іл. Вайнтрауб та ін. - К.: НТУУ «КПІ», 2010. - 352 с. -Бібліогр.: с. 342 - 349. - 300 пр.

Розглянуто низку теоретичних засад, які пояснюють взаємодію технологічних об'єктів, орієнтуючись на принципи теорії ТОНТОР (тонкого торкання). Наведено класифікацію основних типів відчутників. Досліджено теоретичне підгрунтя роботи основних класів та підкласів чутливих елементів та можливості їх застосування у контролі технологічних процесів. У монографії наведено реальні схеми побудови чутників контролю. Розглянуто деякі технологічні та конструкційні аспекти виготовлення. Наведено приклади виконання низки приладів для контролю технологічного процесу обробки металів різанням.Розраховано на наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів старших курсів вищих навчальних закладів відповідно технічного напряму. Може бути застосовано для підготовки висококваліфікованих працівників у галузі обробки металів, наприклад, з фаху "Технологія приладобудування" та іншими спеціальностями, які зорієнтовані на отримання високих точностей у металообробці.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського