Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ВІДЧУТНИКИ КОНТРОЛЬНО-…

Book Cover: ВІДЧУТНИКИ КОНТРОЛЬНО-...

Відчутники контрольно-вимірювальних систем [Текст] : монографія / Г. С. Тимчик, В. І. Скицюк, М. А. Вайнтрауб, Т. Р. Клочко. - К.: НТУУ «КПІ», 2008. - 240 с., іл. - Бібліогр.: с. 232-239. - 300 пр.

Розглянуто аспекти застосування теорії ТОНТОР (тонкого торкання) щодо створення відчутників і чутників торкання та технологічних комплексів, які ґрунтуються на застосуванні основних теоретичних тез цій технології. Наведено основні принципи класифікації приладів контролю технологічного процесу оброблення металів різанням. Подано теоретичні засади дії різних типів відчутників (окрім відчутників оптичних, акустичних тощо) та основні засади побудови чутників.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів старших курсів університету відповідного напряму.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського