Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА..

Теплові явища при обробці матеріалів різанням : навч. посіб. / В. С. Антонюк., С. Ан. Клименко, С. А. Клименко. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 156 с.

Систематизовано і викладено теплові явища, які супроводжують процес різання матеріалів. Наведено основні методи реєстрації, моделювання та аналітичного розрахунку теплофізичних процесів під час різання матеріалів. Проаналізовано основні методи зниження температури різання, розглянуто вплив зносостійких покриттів та мастильно-охолоджувальних технологічних середовищ на теплові явища. Подано приклади розрахунку та завдання для самостійної роботи студентівДля студентів, магістрів та аспірантів технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти України, які вивчають застосування методів обробки матеріалів різанням в інженерно-технологічних задачах, а також для фахівців у машинобудівній галузі.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського