Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ…

Теоретичні засади технології ТОНТОР: Монографія / Г. С. Тимчик, В. І. Скицюк, Т. Р. Клочко. - К.: НТУУ «КПІ», 2006. -234 с., іл.

Розглянуто фізико-технічні засади теорії технології ТОНТОР (тонкого торкання) для проблем контролю технологічних процесів механічної обробки металів. Визначено основні поняття та ознаки існування абстрактних технічних об'єктів і взаємодії їх польових структур. Створено теоретичні засади взаємодії абстрактних технічних об'єктів у комплексі з чутниками електромагнітних польових структур. Показано вплив цієї взаємодії на результати вимірювання геометричних розмірів об'єктів з великою точністю. Наведено практичні результати досліджень процесів вимірювання технологічних об'єктів із застосуванням теоретичних засад ТОНТОР.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів старших курсів вищих навчальних закладів відповідного напряму.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського