Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ТЕХНОЛОГІЧНІ…

Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі пристрої приладів та комп'ютеризованих систем : підручник / О.М. Безвесільна, Г.С. Тимчик. - Житомир : ЖДТУ, 2012. - 812 с.

У підручнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань перетворюючих пристроїв приладів (ППП), а також відомості про практичне застосування ППП. Акцент зроблено на сучасні найбільш досконалі різновиди перетворювачів, які практично не описані у технічній літературі. Наведено методику та приклади розрахунків ППП, відповідні навчальні програми для цифрових ЕОМ. Досліджено можливості практичного застосування і нові напрями у галузі розробки і удосконалення перетворюючих пристроїв приладів. Призначений для студентів, аспірантів, докторантів приладобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського