Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ПРИКЛАДНА ДИФРАКЦІЙНА…

Прикладна дифракційна оптика: Підручник / В.Г. Колобродов,Г.С. Тимчик. – К.: НТУУ „КПІ”, 2014. – 312 с.-300 пр

Викладено теоретичні і практичні основи проектування оптичних систем на основі скалярної теорії дифракції. Використано теорію дифракції Кірхгофа для аналізу когерентних і некогерентних систем, проектування дифракційних оптичних елементів, в тому числі офтальмологічної оптики, і спектроаналізаторів двовимірних сигналів. Для практичного засвоєння матеріалу значну увагу приділено розв’язанню прикладів розрахунку параметрів світлового поля, яке формується оптичними елементами і системами.Для магістрів за напрямом оптотехніка за спеціальностями оптичні прилади і системи, фотоніка та оптоінформатика, лазерна та оптоелектронна техніка. Може бути корисним розробникам оптичних систем різного призначення.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського