Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ОСНОВИ ТЕПЛОПЕРЕН.

Основи теплоперенесення в елементах оптичного приладобудування [Текст] : навч. посіб. // В.А. Ващенко, В.С. Антонюк, Г.С. Тимчик, та ін. - К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 412 с.

В навчальному посібнику систематизовані та викладені елементи векторного та тензорного аналізу, а також основи теорії теплоперенесення в різних середовищах, які знайшли широке застосування в оптичному приладобудуванні. Розглянуті основні аналітичні методи розв'язку задач теплопровідності для необмежених, напівобмежених та обмежених середовищ. Наведені результати практичного використання методів теорії теплопровідності при розробці сучасних нанотехнологій електронної обробки оптичних матеріалів та експлуатації елементів приладобудування на їх основі: особливості термічної дії потоку електронів на оптичні матеріали, нормативні вимоги до якості оптичних виробів і сучасне електротехнічне обладнання для їхньої поверхневої електронної обробки; моделювання та розрахунків впливу керованих параметрів стрічкового електронного потоку на температурні поля в оброблюваних оптичних матеріалах; моделювання та розрахунків термонапруженого стану поверхні виробів, що працюють в діапазоні інфрачервоного випромінювання. Для студентів, магістрів та аспірантів технічних спеціальностей вищих закладів освіти України, які вивчають застосування методів теорії теплоперенесення в інженерно-технічних задачах оптичного приладобудування. Навчальний посібник може бути корисним науковим співробітникам та інженерам, що займаються проблемами обробки матеріалів оптичного приладобудування концентрованими потоками енергії, а також фахівцям в області аерогазодинаміки та теорії теплопровідності.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського