Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ОПТИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ…

Тимчик Г.С., Скицюк В.І., Клочко Т.Р. Оптичні вимірювання у механічній обробці деталей [Текст]: Монографія. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. - 332 с., іл.

Розглянуто теоретичні засади застосування оптичного випромінювання при виготовленні надточних деталей механічною обробкою. Розглянуто проблеми створення та основні схеми контрольно-вимірювальних оптичних та електронних модулів у технології механічної обробки матеріалів. Наведено авторські дослідження з питань створення нових лазерних гібридних приладів і систем контролю та діагностики плинного стану технологічного процесу механічної обробки матеріалів. Розраховано на зацікавленість наукових та інженерно-технічних працівників, студентів старших курсів вищих навчальних закладів відповідно технічного, технологічного напряму. Може бути застосовано як навчальний посібник для студентів з фаху «Технологія приладобудування», «Оптичні приладита системи».

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського