Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ…

Book Cover: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ...
Часть из Н series:

Науково-теоретичні дослідження нового п’єзоелектричного гравіметра автоматизованої авіаційної гравіметричної системи в екстремальних умовах з використанням нейронних мереж: монографія / Безвесільна О.М., Ткачук А.Г., Тимчик Г.С. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 225 с.

У монографії викладено: аналіз сучасного стану у галузі авіаційної гравіметрії; порівняльну характеристику гравіметрів авіаційної гравіметричної системи (АГС); основні фундаментальні теоретичні та практичні дослідження нового п’єзоелектричного гравіметра (ПГ) автоматизованої АГС; результати проведеного моделювання на ЕОМ впливу зовнішніх збурень на роботу ПГ; дослідження роботи ПГ в екстремальних умовах із використанням нейронних мереж; результати експериментальних досліджень ПГ у лабораторних умовах. Монографія містить відповідні програми та алгоритми.Призначена для магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів наукових підрозділів і установ НАН України та інших наукових організацій.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського