Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ…

Book Cover: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ...
Часть из Н series:

Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин. Інформаційно-комп'ютерні системи та технології: Підручник. - Житомир: ЖДТУ, 2011. - 876 с

У підручнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань теорії інформації, перетворюючих, відлікових, та реєструючих пристроїв приладів, наведено методику та приклади розрахунків цих пристроїв, відповідні навчальні програми для цифрових ЕОМ. Досліджено можливості практичного застосування і нові напрямки у галузі розробки і удосконалення перетворюючих, відлікових та реєструючих пристроїв приладів. Розглянуто основні напрямки застосування сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій для формування, реєстрації та обробки двовимірної інформації про механічні величини. Підручник призначений для магістрантів, студентів приладобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій приладобудівного профілю.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського