Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Book Cover: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Часть из Н series:

Безвесільна О.М., Тимчик Г.С.  Наукові дослідження в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій: Підручник. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 592 с.: іл.  ISBN 978-617-7288-92-2

         У підручнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань мехатронних інформаційно-вимірювальних систем (ІВС); вимірювальних перетворювачів, керуючих пристроїв, сучасних апаратних та програмних засобів в мехатронних ІВС, сучасних методів керування мехатронними ІВС, цифрових відео зображень в мехатронних ІВС.
Розглянуто основні напрямки застосування сучасних мехатронних ІВС.
Підручник призначено для магістрантів, студентів спеціальностей з приладобудування і автоматизації вищих навчальних закладів, а також для фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій приладобудівного профілю.

 

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського