Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Book Cover: МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Часть из М series:

Методологія наукових досліджень [Текст]: навч.посіб./ В.С. Антонюк, Л.Г.Полонський, В.І.Аверченко, Ю.А. Малахов. – К.: НТУУ «КПІ», 2015.-276 с.-Бібліограф. С.254-262.-300 пр. ISBN 978-966-622-684-9

Висвітлено теоретичні засади методології наукової творчості, методи наукового пізнання та інформаційного пошуку під час проведення наукового дослідження. Показано важливість науки і наукових досліджень, висвітлено питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, підготовки атестаційної магістерської роботи, а також сформульовано вимоги й основні правила її написання та захисту.

Охарактеризовано особливості дисертаційного дослідження та надано рекомендації з організації праці молодих учених. Розкрито методику написання, оформлення й захисту дисертацій на здобуття освітньо-наукових ступенів доктора філософії та доктора наук.

Для студентів-магістрантів, аспірантів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського