Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

МЕТОДОЛОГІЯ…

Методологія наукових досліджень: [навч. посіб.] / В. С. Антонюк, Л. Г. Полонський, В. І. Аверченков, Ю. А. Малахов. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. – 274 с.

Висвітлені теоретичні засади методології наукової творчості, методи наукового пізнання та інформаційного пошуку при проведенні наукового дослідження. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, а також висвітлено питання щодо підготовки та написання атестаційної магістерської роботи, а також вимоги й основні правила їх написання та захисту. Відмічено особливості дисертаційного дослідження та дано рекомендації з організації праці молодих учених. Розкрита методика написання, оформлення й захисту дисертацій на здобуття освітньо-наукових ступенів доктора філософії та доктора наук..Навчальний посібник призначається для студентів-магістрантів, аспірантів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського