Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛ…

Book Cover: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛ...
Часть из І series:

Інформаційні технології в задачах технологічної підготовки приладо- та машинобудівного виробництва: моногр./С.П.Вислоух.-К.:НТУУ "КПІ", 2011-488с-Бібліограф.в кінці розділів.-300пр.

Наведено результати наукових досліджень, що полягають в підвищенні ефективності технологічної підготовки виробництва на основі використання сучасних інформаційних технологій, можливостей методів багатовимірного статистичного аналізу, математичного та імітаційного моделювання й оптимізації. Подано методики підвищення інформативності початкової інформації під час розв'язання технологічних задач, використання методів класифікації та розпізнавання образів, математичного моделювання й оптимізації. Розглянуто автоматизовані системи дослідження оброблюваності матеріалів різанням, моделювання й оптимізацію роботи виробничих технологічних систем та автоматизованого проектування технологічних процесів. Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів.

Обложки:
Жанры:
Теги:
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського