Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА…

Book Cover: ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА...
Часть из Ф series:

Фізіотераевтична апаратура: навч. посіб. / Г.С. Тимчик, М.В. Філіппова, І.М. Діордіца. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280с.

Викладено систематизований опис та основні дані щодо експлуатації найбільш поширених у медичній практиці типів фізіотерапевтичної електороапартури. Для кожної групи апаратів наведено фізичне обґрунтування відповідного лікувального випливу на організм, надано необхідні роз’яснення щодо принципу роботи електронної частини та конструкції приладу.Для студентів вищих навчальних заходів, що навчаються за напрямом підготовки «Медичне приладобудування», а також може бути корисним науково-технічним працівникам, які займаються розробкою та експлуатацією фізіотерапевтичної апаратури, та інженерам, що забезпечують їх експлуатацію.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського