Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ФІЗИЧНІ ЗАСАДИ…..

Book Cover: ФІЗИЧНІ ЗАСАДИ.....
Часть из Ф series:

Фізичні засади технології ТОНТОР: монографія / Г. С. Тимчик, В. 1. Скицюк, М. А. Вайнтрауб та ін. - К.: НТУУ «КПІ», 2010. - 352 с. -Бібліогр.: с. 342 - 349

Розглянуто фізико-технічні засади теорії технології ТОНТОР (тонкого торкання) для проблем контролю технологічних процесів механічної обробки металів. Визначено основні поняття та ознаки існування абстрактних технічних об'єктів і взаємодії їх польових структур. Розглянуто теоретичні засади взаємодії абстрактних технічних об'єктів у комплексі з чутниками електромагнітних польових структур. Показано вплив цієї взаємодії на результати вимірювання геометричних розмірів об'єктів з великою точністю. Наведено практичні результати досліджень процесів вимірювання технологічних об'єктів із застосуванням теоретичних засад ТОНТОР.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів старших курсів вищих навчальних закладів відповідного напряму.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського