Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

БІОФІЗИКА В ЗАДАЧАХ…

Біофізика в задачах та прикладах : навч. посіб. / В. С. Антонюк, Г. С. Тимчик, М. О. Бондаренко та ін. - К. : НТУУ «КПІ», 2015. - 208 с. - Бібліогр. : с. 195-197.

Розглянуто основні теоретичні відомості з біомеханіки, термодинаміки біологічних процесів та систем, молекулярної біофізики, біофізики складних біологічних систем, біосфери та фізичних полів живого організму. Подано тестові та теоретичні завдання, які розраховані на повний курс дисципліни «Біофізика і біомеханіка».Для студентів, магістрів та аспірантів спеціальності «Медичні прилади та системи» вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисний викладачам вищих технічних навчальних закладів, науковим співробітникам та фахівцям, що спеціалізуються в галузі медичного приладобудування. 

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського