Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Біофізика. Практикум

Біофізика. Практикум/ М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, І.О. Яковенко - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 288 с. ISBN 978-966-622-952-9
В навчальному посібнику приведено практичні роботи в задачах з дисципліни «Біофізика» і короткі відомості, формули та рівняння з фізичних, фізико-хімічних, фізіологічних процесів в біологічному середовищі. Надано
контрольні запитання, тести для вивчення та засвоєння основних розділів курсу, самоконтролю та самостійної роботи. Приведено довідковий матеріал для розв’язання задач і розуміння процесів в живому організму та
систематизовано матеріали з реакції біологічного об’єкта на фізичні поля та сигнали.
Навчальний посібник розраховано на студентів та аспірантів вищих навчальних закладів з інженерно-медичного та біологічного напрямків підготовки, а також наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців медичного приладобудування та фізіотерапії.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського