Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

БІОФІЗИКА І БІОМЕХАНІКА…

Біофізика і біомеханіка [Текст] : підруч. / В.С.Антонюк, М.О Бондаренко., В.А.Ващенко та ін. - К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 344 с.

Систематизовано матеріали по основам біофізики, гемодинаміки, біореології та біомеханіки. В навчальному посібнику викладається фізична сутність організації та функціонування біологічних об'єктів та систем на клітковому, тканинному та судинному рівнях; приводяться основні відомості про механічні та термодинамічні процеси, які відбуваються в біологічних об'єктах та системах; вивчається фізична будова білків, нуклеїнових кислот та біологічних мембран; розкривається природа йонного обміну, біоелектрогенезу, біомеханіки м'язового скорочення, дихальної системи та системи кровообігу; особливостей функціонування нервової та зорової систем людини. Особливу увагу приділено методам моделювання біологічних процесів; розглянуті проблеми взаємодії біосфери та фізичних полів навколишнього світу; обговорюються питання власних випромінювань організму людини.Для студентів, магістрів та аспірантів спеціальності "Медичні прилади та системи" вищих технічних закладів освіти України. Навчальний посібник може бути корисним викладачам ВИШів, науковим співробітникам та фахівцям, що спеціалізуються в області медичного приладобудування.

Обложки:
Жанры:
Теги:
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського