Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

ТЕОРІЯ БІОТЕХНІЧНИХ…

Тимчик Г. C. Теорія біотехнічних об’єктів : монографія. В 4 т. Т. 1. Узагальнені фізичні властивості об’єкта / Г. С. Тимчик, В. І. Скицюк, Т. Р. Клочко. - Київ: НТУУ «КПЗ» Вид-во «Політехніка», 2016,- 276 с. - Бібліогр.: у кінці розд. - 300 пр.

Теорія біотехнічних об’єктів : монографія. В 4 т. Т. 1. Узагальнені фізичні властивості об’єкта
Розглянуто основні закономірності виникнення об’єктів, їх властивості й засади взаємодії в єдиному біотехнічному комплексі. Запропоновано формалізовані аналітичні моделі внутрішньої структури абстрактного біотехнічного об’єкта, виходячи з його фізичних властивостей, що обумовлює новий підхід до реєстрації динамічних процесів та створення систем керування ними. Математично обґрунтовано формалізовані аналітичні моделі трансформацій абстрактного біотехнічного об’єкта, зонного розподілу характерних польових структур об’єкта, а також реакції на зовнішні подразники, що дозволяє визначити умови реєстрації просторово-часових координат поверхні об’єкта впродовж життєвого циклу в біотехнічному комплексі. Наведені результати досліджень є підґрунтям для створення нових інформаційних технологій надточного приладобудування.Для наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців приладобудівної галузі промисловості, студентів старших курсів вищих навчальних закладів з технологічного та інженерно-медичного напрямів комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Published:
Обложки:
Жанры:
Теги:
Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського