Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

АБЕРОМЕТРІЯ ОПТИЧНОЇ…

Аберометрія Оптичної системи ока людини: моногр. / І.Г. Чиж, Г.С. Тимчик, Т.О. Шиша, Н.Б. Афончина - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - 292 с.

Вкладено теорію офтальмологічної абометрії, сучасні методи та засоби визначення офтальмологічних параметрів і хараетеристик абераційниїх вад зору за результатами аберометрії ока. Розроблено математичний апарат опису функції хвильової аберації оптичної системи ока як такої, шо не має осьової симетрії, та описано типи поперчних аберацій променів на сітківці за результатами мультирекурсної аберометрії. Зроблено огляд сучасних офтальмологічних аберометрів, історії їх створення, особливостей принципів дії апаратної частини цих приладів. Значну увагу приділено питанню доцільної точності аберометрії ока, визначенню допустимих похибок відтворення амплітуд абераційних мод та апаратному забезпеченню калібрування офтальмологічних аберометрів.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського