Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Магістерські дисертації студентів 2019 рік (грудень) Дипломне проектування,НОВИНИ

Магістерські дисертації студентів, що допущені до випускної атестації Група ПБ-81 мп: Прихожа Діана Володимирівна. Поверхневе зміцнення деталей методом йонно-плазмового термоциклічного азотування Бабич Юрій Олександрович. Автоматизована система контролю якості і складання приладів тензометричним методом Смольніков Денис Русланович. Підвищення точності механічної обробки поверхонь складного профілю на оброблюючих центра Мягкий Артур Миколайович. Імітаційне моделювання виробничого планування технологічної дільниці Давидюк Леонід…

Передзахист і захист магістерських робіт Дипломне проектування,НОВИНИ

Шановні студенти! Передзахист магістерських робіт (ПБ-81мп, ПБ-82мп, ПБ-з82мп)  буде проходити 9-12 грудня 2019   Викладачі, які проводять передзахист ПБ-81мп: к.т.н., доцент Стельмах Н.В., к.т.н., доцент Подолян О.О. ПБ-82мп, ПБ-з82мп:, к.т.н., доцент Безугла Н.В., асистент Вонсевич К.П. Кожен студент повинен представити готову магістерську дисертацію, виконану згідно календарного плану, та затверджену підписом керівника роботи. Перевірка на плагіат та оприлюднення роботи здійснюється тільки після проходження студентом передзахисту! Перевірка на відсутність плагіату здійснюється Барандич…

Магістерські дисертації студентів 2018 рік (грудень) Дипломне проектування

Магістерські дисертації студентів, що допущені до випускної атестації Група ПБ-71 мп: Бодашко Владислав Миколайович. Ідентифікація об’єктів керування з використанням SCADA-системи Манзюк Юрій Юрійович. Автоматизована система контролю розмірів корпусних деталей на оброблюючому центрі Муха Роман Юрійович. Система проектування технологічного процесу токарної обробки на основі розпізнавання образів Філоненко Костянтин Геннадійович. Система імітаційного моделювання технологічних процесів в приладобудуванні Юрковець Василь Ігорович. Система підвищення…

Передзахист магістерських робіт Дипломне проектування,НОВИНИ

Шановні студенти! Передзахист магістерських робіт буде проходити 10-12 грудня 2018  з  10:00-14:00 (ауд. 287-1 та 604-21)  Викладачі, які проводять передзахист ПБ-71мп: к.т.н., доцент Стельмах Н.В., к.т.н., ст.викладач Подолян О.О. ПБ-72мп, ПБ-з71мп: к.т.н., доцент Клочко Т.Р., к.т.н., доцент Безугла Н.В., асистент Вонсевич К.П. Кожен студент повинен представити готову магістерську дисертацію, виконану згідно календарного плану, та затверджену підписом керівника роботи. Важливо!!! Студенти, які не пройшли передзахист наукових робіт до…

Бланки для оформлення магістерської дисертації 2018 рік Дипломне проектування

Бланки для оформлення магістерської дисертації (2018 рік) Бланки титульної сторінки Бланки завдання на магістерську дисертацію:  для освітньо-наукової програми підготовки для освітньо-професійної програми підготовки  Бланк відгука наукового керівника Бланк рецензії  Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей «Розроблення стартап-проекту»

Теми магістерських дисертацій (грудень 2018 року) Дипломне проектування

Про допуск студентів до атестації та затвердження тем і наукових керівників магістерських дисертацій випускників освітнього ступеня «Магістр». Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технлогії освітня програма (спеціалізація): Комп’ютерно-інтегровані технології виробнитцва приладів. Група ПБ-71мп  Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітня програма (спеціалізація): Медичні прилади і системи. Група ПБ-72 мп  Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітня програма (спеціалізація): Медичні прилади…

Графік роботи екзаменаційної комісії Дипломне проектування

Розпорядження 5/189 від 16.11.2018 року «Про розклад екзаменаційних комісій в грудні 2018 року».  Кафедра виробництва приладів Розклад засідань екзаменаційних комісій_ВП (До 10.12.2018 здати залікові книжки  Наталії Вікторівні, 287-1 ауд. Залікова книжка повинна бути з усіма необхідними відмітками про складання екзаменів та заліків, здачу курсових проектів (робіт), проходження практик та ін.; підписи та печатки про переведення…

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського